دانلود مقاله اختلافات خانوادگی

دانلود مقاله اختلافات خانوادگی   مشخصات این فایل عنوان: اختلافات خانوادگی فرمت فایل : word( قابل ویرایش) تعداد صفحات: 29 این مقاله درمورد اختلافات خانوادگی می باشد. خلاصه آنچه در مقاله اختلافات خانوادگی می خوانید :چگونگي رفع اختلافات خانوادگي اختلافات و مشاجرات و دعواهاي متداوم، براي پيكر خانواده، بيماري است و لازم است بيماري را هم از نظر پيشگيري مورد بحث قرار دهيم و هم از نظر درمان.گفتار پيش بر محور پيشگيري اختلافات ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

دانلود مقاله اميل دوركيم (بنيانگذار انسان‌شناسي ديني)

دانلود مقاله اميل دوركيم   (بنيانگذار انسان‌شناسي ديني)   مشخصات این فایل عنوان: اميل دوركيم (بنيانگذار انسان‌شناسي ديني) فرمت فایل : word( قابل ویرایش) تعداد صفحات: 140 این مقاله درمورد اميل دوركيم (بنيانگذار انسان‌شناسي ديني) می باشد. خلاصه آنچه در مقاله اميل دوركيم (بنيانگذار انسان‌شناسي ديني) می خوانید :دين و نظريه اجتماعي دوركيم:مبناي نظريه دوركيم تاكيد بر پديده‌هاي ديني نه به عنوان مقوله‌هاي فردي، بلكه مقول ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,900 تومان

دانلود مقاله علل گرايش جوانان به مصرف مواد مخدر

دانلود مقاله علل گرايش جوانان به مصرف مواد مخدر   مشخصات این فایل عنوان: علل گرايش جوانان به مصرف مواد مخدر فرمت فایل : word( قابل ویرایش) تعداد صفحات: 140 این مقاله درمورد علل گرايش جوانان به مصرف مواد مخدر می باشد. خلاصه آنچه در مقاله علل گرايش جوانان به مصرف مواد مخدر می خوانید :مشخصه اعتياد1- رفتار بي اراده:زماني كه در خود احساس ضرورت براي انجام كاري بطور پيوسته داريد، چيزي بيش از يك عادت معمولي است. تكرار مداوم معمولاً تلاش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,900 تومان

دانلود مقاله نابرابری اجتماعی

دانلود مقاله نابرابری اجتماعی   مشخصات این فایل عنوان: نابرابری اجتماعی فرمت فایل : word( قابل ویرایش) تعداد صفحات: 32 این مقاله درمورد نابرابری اجتماعی می باشد. خلاصه آنچه در مقاله نابرابری اجتماعی می خوانید :مهاجرت ، نابرابري و جرمتوزيع كلي درآمدهاي به اندازه‌‌هاي نسبي جمعيتي كه در آن بخش برسركار هستند بستگي دارد و اندازه جمعيت هر بخش تحت تأثير مهاجرت تغيير مي‌كند كه در كشورهاي رو به توسعه از حركات پ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,900 تومان

دانلود مقاله شوراهاي اسلامي

دانلود مقاله شوراهاي اسلامي   مشخصات این فایل عنوان: شوراهاي اسلامي فرمت فایل : word( قابل ویرایش) تعداد صفحات: 46 این مقاله درمورد شوراهاي اسلامي می باشد. خلاصه آنچه در مقاله شوراهاي اسلامي می خوانید :بخش چهارم: نظارت دولت بر شوراها:مطابق اصل 103 قانون اساسي، استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مي‌شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند  و هرگا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,600 تومان

دانلود مقاله چارچوب نظري ارتقاء زندگي عشاير

دانلود مقاله چارچوب نظري ارتقاء زندگي عشاير   مشخصات این فایل عنوان: چارچوب نظري ارتقاء زندگي عشاير فرمت فایل : word( قابل ویرایش) تعداد صفحات: 60 این مقاله درمورد چارچوب نظري ارتقاء زندگي عشاير می باشد. خلاصه آنچه در مقاله چارچوب نظري ارتقاء زندگي عشاير می خوانید :ديدگاه پروفسور اهلرزبهترين راه اين است كه زندگي عشاير را با كشاورزي و پيشه وري و صنعت پيوند دهيم. ممكن است يك پيشنهاد اين باشد كه آباديهاي كوچكي را در ييلاق و يا ق ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلود مقاله نقش زن در توسعه

دانلود مقاله نقش زن در توسعه   مشخصات این فایل عنوان: نقش زن در توسعه فرمت فایل : word( قابل ویرایش) تعداد صفحات: 18 این مقاله درمورد نقش زن در توسعه می باشد. خلاصه آنچه در مقاله نقش زن در توسعه می خوانید :هدف 1: حفظ كيان خانواده: ناپايداري بنيان خانواده در بعضي از كشورها، نشانگر فقدان روابط و احوال صحيح تربيتي است. عملي نمودن انديشه حفظ كيان خانواده با هدف تربيت اسلامي، يكي از مهمترين اقدامها جهت ايجاد كانونهاي خان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,100 تومان

دانلود مقاله دختران فراري

دانلود مقاله دختران  فراري    مشخصات این فایل عنوان: دختران فراري  فرمت فایل : word( قابل ویرایش) تعداد صفحات: 12 این مقاله درمورد دختران فراري می باشد. خلاصه آنچه در مقاله دختران فراري می خوانید :بهره كشي جنسي (خانه هاي به اصطلاح فساد)ما در كشوري زندگي مي كنيم كه روز به روز آمار فروپاشي خانواده ها افزايش مي يابد. تورم، افزايش فقر ، فقدان مسكن، بيكاري، سوء رفتار جسمي و حسي اعضاي خانواده از كودكان وابستگي والد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,900 تومان

دانلود مقاله نقش خانواده در جامعه امروزي

دانلود مقاله نقش خانواده در جامعه امروزي   مشخصات این فایل عنوان:نقش خانواده در جامعه امروزي فرمت فایل : word( قابل ویرایش) تعداد صفحات: 30 این مقاله درمورد نقش خانواده در جامعه امروزي می باشد. خلاصه آنچه در مقاله نقش خانواده در جامعه امروزي می خوانید :فصل 4نتيجه‌گيري و تفسير يافته‌هاي تحقيق5-1 بحث، نتيجه‌گيري و تغيير يافته‌هاي تحقيقبانگاهي اجمالي به تحقيقات انجام شده توسط محقيقن علوم رفتاري درطي ساليان متما ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,900 تومان

دانلود مقاله تهاجم فرهنگي و آثار آن بر جامعه امروزي

دانلود مقاله تهاجم فرهنگي و آثار آن بر جامعه امروزي   مشخصات این فایل عنوان: تهاجم فرهنگي و آثار آن بر جامعه امروزي فرمت فایل : word( قابل ویرایش) تعداد صفحات: 64 این مقاله درمورد تهاجم فرهنگي و آثار آن بر جامعه امروزي می باشد. خلاصه آنچه در مقاله تهاجم فرهنگي و آثار آن بر جامعه امروزي می خوانید :كشف حجاب نقطه آغازين تهاجم فرهنگيتهاجم فرهنگي در تاريخ كشور ما به شكلهاي مختلفي در طي دورانهاي گذشته بروز كرده است. اين مسأله در دوران حكومت رضا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان
تعداد صفحه(18):