دانلود مقاله مدیریت آموزشی در مدارس

دانلود مقاله مدیریت آموزشی در مدارس   مشخصات این فایل عنوان: مدیریت آموزشی در مدارس فرمت فایل : word( قابل ویرایش) تعداد صفحات: 18 این مقاله درمورد مدیریت آموزشی در مدارس می باشد. خلاصه آنچه در مقاله مدیریت آموزشی در مدارس می خوانید :3 – 1 اهمیت و ضرورت 1-3-1 اهمیت مسأله       مدیریت و رهبری  از ارکان هر سازمان و جامعه است. مدیریت آموزشی در بین سایر انواع مدیریت ها از جایگاه و اهمیت ویژه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,900 تومان

دانلود مقاله مديريت و برنامه ريزي جامع شهري

دانلود مقاله مديريت و برنامه ريزي جامع شهري   مشخصات این فایل عنوان: مديريت و برنامه ريزي جامع شهري فرمت فایل : word( قابل ویرایش) تعداد صفحات: 37 این مقاله درمورد مديريت و برنامه ريزي جامع شهري می باشد. خلاصه آنچه در مقاله مديريت و برنامه ريزي جامع شهري می خوانید :جايگاه جامعه محلييكي از عوارض منفي الگوي طرح هاي جامع سنتي گرايش به كليت گرايي و يكسان سازي روش‌ها و راه حل ها بوده و در نتيجه از پاسخگويي به تفاوت ها و تنوع نيازه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان

دانلود مقاله مديريت رفتار سازماني

دانلود مقاله مديريت رفتار سازماني   مشخصات این فایل عنوان: مديريت رفتار سازماني فرمت فایل : word( قابل ویرایش) تعداد صفحات: 13 این مقاله درمورد مديريت رفتار سازماني می باشد. خلاصه آنچه در مقاله مديريت رفتار سازماني می خوانید :رهبري و مباني مديريت از نظر اسلام:بسياري به اين انديشه هستند كه با «مديريت اسلامي» مي توانند به قوانين مديريت در جامعه اسلامي خود برسند و پديده هاي علمي سازمان را با مباحث مديريت اسلامي كه مك ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,900 تومان

دانلود مقاله مديريت دانش و مدل هاي مختلف آن

دانلود مقاله مديريت دانش و مدل هاي مختلف آن   مشخصات این فایل عنوان: مديريت دانش و مدل هاي مختلف آن فرمت فایل : word( قابل ویرایش) تعداد صفحات: 29 این مقاله درمورد مديريت دانش و مدل هاي مختلف آن می باشد. خلاصه آنچه در مقاله مديريت دانش و مدل هاي مختلف آن می خوانید :روش تحقيقمقدمه :براي انجام هر تحقيق به روش يا روشهايي نياز است. اين روش‌ها ممكن است از نوع روشهاي فلسفي، مذهبي، مطالعه اي يا روشهاي تجربي و علمي باشد. فرض تحقيق، كشف و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

دانلود مقاله اصول مديريت و رهبري نيروي انساني در نيروي هوايي

دانلود مقاله اصول مديريت و رهبري نيروي انساني در نيروي هوايي   مشخصات این فایل عنوان: اصول مديريت و رهبري نيروي انساني در نيروي هوايي فرمت فایل : word( قابل ویرایش) تعداد صفحات: 60 این مقاله درمورد اصول مديريت و رهبري نيروي انساني در نيروي هوايي می باشد. خلاصه آنچه در مقاله اصول مديريت و رهبري نيروي انساني در نيروي هوايي می خوانید :فصل دوم:ادبيات تحقيقمقدمه:موضوع مديريت و بخصوص بحث هدايت و رهبري، موضوعي است كه همراه با زندگي اجتماعي انسان و حتي قبل از ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان

دانلود مقاله مديريت اطلاعات به روش XML

دانلود مقاله مديريت اطلاعات به روش XML   مشخصات این فایل عنوان: مديريت اطلاعات به روش XML فرمت فایل : word( قابل ویرایش) تعداد صفحات: 24 این مقاله درمورد مديريت اطلاعات به روش XML می باشد. خلاصه آنچه در مقاله مديريت اطلاعات به روش XML می خوانید :- XML Schemas VS.DTDSبراي رسيدن به مقصودمان بايد راهي بيابيم براي تعريف دقيق ساختار درختي XML قبل از شروع به map كردن آن، بخشي از توانايي XML از انعطاف پذيري آن در ساختن عناصر و Attribnte ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,400 تومان

دانلود مقاله مديريت در حقوق و دستمزد كارمندان

دانلود مقاله مديريت در حقوق و دستمزد كارمندان   مشخصات این فایل عنوان: مديريت در حقوق و دستمزد كارمندان فرمت فایل : word( قابل ویرایش) تعداد صفحات: 27 این مقاله درمورد مديريت در حقوق و دستمزد كارمندان می باشد. خلاصه آنچه در مقاله مديريت در حقوق و دستمزد كارمندان می خوانید :- تعديل و ترميم سيستم پرداختسيستم پرداخت بايد انعطاف پذير بوده، قابليت تطابق با نوسانات اقتصادي و روندهاي اجتماعي را هم داشته باشد. براي مثال، در دوره اي كه اقتصاد دچا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,900 تومان

دانلود مقاله مديريت تكنولوژي

دانلود مقاله مديريت تكنولوژي   مشخصات این فایل عنوان: مديريت تكنولوژي فرمت فایل : word( قابل ویرایش) تعداد صفحات: 28 این مقاله درمورد مديريت تكنولوژي می باشد. خلاصه آنچه در مقاله مديريت تكنولوژي می خوانید :هزينه و زمان مورد نياز براي انجام VE: GAO گزارش داد كه هزينه يك مطالعه VE بين 1/0 تا 3/0 درصد از هزينه نهايي  پروژه و نتايج مطالعه كاهش 3 تا 7 درصدي از هزنيه كل پروژه مي باشد. ( اين بازه پايه اي منطقي براي تخ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,900 تومان

دانلود مقاله مديريت انگيزش

دانلود مقاله مديريت انگيزش   مشخصات این فایل عنوان: مديريت انگيزش فرمت فایل : word( قابل ویرایش) تعداد صفحات: 30 این مقاله درمورد مديريت انگيزش می باشد. خلاصه آنچه در مقاله مديريت انگيزش می خوانید :نگرشهاي اوليه به نگرشتا قبل از انقلاب صنعتي مردم بوسيله نيازهاي غريزي برانگيخته مي شدند و به انجام امور و وظايف محوله مي پرداختند تحقير، توهين و فشار به بردگان براي كاركردن زياد تنها روش برانگيزاننده اين دوران بود.با آغاز قر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

دانلود مقاله مدیریت طراحی کارخانه (نحوه کار با PDMS)

دانلود مقاله مدیریت طراحی کارخانه (نحوه کار با PDMS)   مشخصات این فایل عنوان: مدیریت طراحی کارخانه (نحوه کار با PDMS) فرمت فایل : word( قابل ویرایش) تعداد صفحات: 32 این مقاله درمورد مدیریت طراحی کارخانه (نحوه کار با PDMS) می باشد. خلاصه آنچه در مقاله مدیریت طراحی کارخانه (نحوه کار با PDMS) می خوانید :لوله و فلنج هادر مخازن تحت فشار بسته به نيازي كه پروسه مشخص مي كند بايد يك سري اتصالات به مخزن وصل شود. عمده اين اتصالات اغلب اين اتصالات لوله هاي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,900 تومان
تعداد صفحه(17):