دانلود مقاله بافت گیاهی

دانلود مقاله بافت گیاهی

 

مشخصات این فایل
عنوان:بافت گیاهی
فرمت فایل: word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 14

این مقاله در مورد بافت گیاهی می باشد.

 

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله بافت گیاهی

مقدمه
بافت شناسی (هستولوژی) یکی از رشته های مهم علم زیست شناسی محسوب می شود. بافت شناسی گیاهی، تاریخی دیرینه دارد و با کوشش دانشمندانی نظیر مالپیگی و گرو ابتدا در اواسط قرن هفدهم بنیانگذاری شد. تصاویر بسیار دقیقی که گرو از بافتهای گیاهی رسم کرد امروزه نیز در بسیاری از کتب گیاهشناسی استفاده می شوند.
بافتهای گیاهی بسیار متنوعند و اصولا تنوع آنها در نتیجه تکامل به وجود آمده است. بدین صورت که گروههای گیاهی تکامل یافته تر، دارای تنوع بافتی بیشتری می باشند. بیشترین تنوع بافتی در گیاهان گلدار یعنی تک لپه ایها و دو لپه ایها مشاهده می شود، چون در این گروهها بافتها و سلولها به حد والایی از تکامل خود رسیده اند و کاملا اختصاصی شده اند.
در گروههای پست ترف بافتها تنوع کمتری دارند. برای مثال در خزه ها اگر چه تقسیم کار تا حد زیادی رخ داده است و اندامهای شبیه برگ، ساقه، ریشه ایجاد شده است و سلولهای فتوسنتر کننده و ذخیره ای و جذب کننده ساخته شده است ولی هنوزبافتها تمایز کامل نیافته و کاملا اختصاصی نشده اند، بنابراین بافتها عمدتا پارانشیمی میباشند. در نهانزادان آوندی بعضی از بافتها نظیر بافت هدایت کننده برای اولین مرتبه تمایز یافته است و سپس تکامل آنها ادامه می یابد تا در گیاهان گلدار به حد کمال خود می رسد و کاملا اختصاصی می شوند......(ادامه دارد)

بافت مریستم
یاخته های مریستمی که منشاء بافتهای گیاهی هستند جایگاههای مشخصی را در اندامهای گیاهی اشغال می کنند. واژه مریستم از کلمه یونانی " مریستوس" به معنای قابلیت تقسیم گرفته شده و بافتی است که یاخته های آن همواره دارای فعالیت تقسیم یاخته ای هستند.

ویژگیهای یاخته های مریستمی
یاخته های مریستمی معمولا چند وجهی، دارای دیواره نازک، هسته بزرگ، سیتوپلاسم متراکم و چند واکوئول کوچک اند. این یاخته ها در شرایط مساعد بیرعت تقسیم میشوند و یاخته های جدید می سازند......(ادامه دارد)

بافتهای آوندی
بافتهای هادی  یا آوندی از بافت چوبی (شکل 7) و آبکشی  تشکیل یافته اند. نقش بافت چوبی هدایت آب و مواد کانی محلول در آن (شیره خام) از ریشه به سوی برگ است. بافت آبکشی سبب جریان فرآورده های فتوسنتزی در گیاه می شود. از این رو، مجموعه این دو بافت را دستگاه هادی می گویند......(ادامه دارد)

  آوند چوبی
بافت چوبی از چهار نوع یاخته: تراکئید ، وسل ، فیبر و پارانشیم چوبی تشکیل شده است و مهمترین آنها، یعنی تراکئیدها و وسل ها به عناصر تراکئیدی  موسوم اند که عناصری بیجان اند. نقش اصلی این یاخته ها انتقال شیره خام (آب و مواد کانی محلول) و تا حدی نیز حفاظت گیاه است. یاخته های فیبری در بافت چوبی موجب استحکام گیاه می شود. یاخته های پارانشیمی، که نقش ذخیره ای و یا فعالیتهای دیگری دارند، نیز در این بافت یافت می شوند.
سلولهای آوندهای چوبی، قبل از آنکه هدایت آب و مواد معدنی را به عهده بگیرند، غشای سلولی، هسته و سیتوپلاسم خود را از دست می دهند. تنها قسمتهای باقی مانده این سلولها دیواره سلولی است. یک نوع از سلولهای اوندی چوبی که در همه گیاهان آوندی یافت می شود، تراکئید است. تراکئیدها باریک و طویل هستند و در قسمت انتهایی شکل مخروطی پیدا میکنند. حرکت آب از هر تراکئید به تراکئید مجاور از راه لان ها که نواحی نازک دیواره هستند، انجام می شود. گیاهان گلدار نوع دیگری آوند چوبی نیز دارند که عناصر آوندی نامیده .....(ادامه دارد)

فهرست مطالب مقاله بافت گیاهی در پایین آمده است.  

مقدمه........................................................................... 2
بافت مریستم.................................................................... 4
ویژگیهای یاخته های مریستمی.................................................... 4
طبقه بندی مریستم ها............................................................ 4
بافت پارانشیم................................................................... 5
انواع بافت پارانشیم............................................................. 6
v         پارانشیم کلروفیلی یا کلرانشیم ........................................ 6
v         پارانشیم ذخیره ای................................................... 7
v         پارانشیم آبی یا آبدار.................................................. 7
v         پارانشیم هوایی یا حفره ای یا آئرانشیم................................. 7
بافتهای نگاهدارنده.............................................................. 8
بافت کلانشیم................................................................... 8
بافت اسکلرانشیم................................................................ 9
یاخته های فیبری.............................................................. 10     
اسکلرئید...................................................................... 10
بافتهای آوندی................................................................. 11

 

 


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,600 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
baft-giahii_616143_9811.zip391.8k

دسته بندی محصولات فروشگاه

آخرین محصولات فروشگاه