دانلود مقاله استان خراسان رضوی

دانلود مقاله استان خراسان رضوی

 

مشخصات این فایل
عنوان: استان خراسان رضوی
فرمت فایل : word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 51

این مقاله درمورد استان خراسان رضوی می باشد.

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله استان خراسان رضوی

رودخانه‌های استان خراسان رضوی
منابع آب در استان خراسان رضوی به دو بخش آب‌های سطحی و آب‌های زیرزمینی تقسیم می‌گردد. منابع آب سطحی خراسان رضوی، به صورت چشمه‌سارها، رودخانه‌های آب شیرین دائمی و رودخانه‌های فصلی و منابع آب‌های زیرزمینی شامل تعداد زیادی قنات و چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق می‌شود.
استان خراسان رضوی از تنوع اقلیمی برخوردار است، اما به طور کلی جزو مناطق نیمه خشک کشور به شمار می‌رود و رودهای پرآب نظیر آنچه در شمال و غرب کشور دیده می‌شود، وجود ندارد و به دلیل کمبود ریزش‌های جوی، اغلب رودها فصلی هستند. رودهای دائمی در استان خراسان رضوی از کوه‌های شمالی و شمال غربی سرچشمه می‌گیرند. رودخانه‌های استان خراسان رضوی، در کنار چشمه‌سارها، قنات‌ها و چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق، بخش بزرگی از آب مصرفی بخش کشاورزی، بخش صنعت و مصارف شهری را تأمین می‌کنند. .....(ادامه دارد)

رودخانه
براشک:

مهم‌ترین رودخانه شهرستان قوچان عبارت است از رودخانه اترک که از شرق به غرب در جریان می‌باشد و زمین‌های زیادی را مشروب می‌سازد. شهرستان قوچان در قسمت شمالی استان خراسان رضوی، در حوضه آبریز دریای مازندران (اترک) واقع می‌باشد. رود اترک از کوه‌های هزار مسجد و آلاداغ و بینالود سرچشمه می‌گیرد. شاخه اصلی آن از ناحیه روستای عمارت قوچان به همراه رودخانه شیرین چای و سومبار که به آن می‌ریزد، می‌باشد و قسمتی از مرز ایران و جمهوری ترکمنستان را تشکیل می‌دهد و به دریای خزر می‌ریزد.
رودخانه‌های شهرستان کاشمر عبارتند از رود شش طراز که مهم‌ترین رودخانه منطقه می‌باشد و در ارتفاعات شمال کاشمر شکل گرفته و بعد از عبور از مناطق کوهستانی به حوضه آبریز کویر نمک فرو می‌رود. رودهای فصلی منطقه شامل کال سنگ نسو، کال دره کور، کال دره گرگ و کال شور می‌باشند. .....(ادامه دارد)

ویژگی‌های اقلیمی استان خراسان رضوی
وسعت زیاد استان خراسان رضوی و عواملی مانند وجود رشته كوه‌های مرتفع و نزدیکی به مناطق كويری در غرب و جنوب غربی، دوری از دريا و وزش بادهای مختلف، موجب گوناگونی آب و هوا در مناطق مختلف این استان گرديده است.
بر اساس مطالعات انجام گرفته، اين سرزمين به سه منطقه آب و هوايی در شمال، مركز و جنوب تقسيم می‌شود.
شمال استان به طور كلی دارای شرايط آب و هوايی معتدل و سرد كوهستانی است. اين منطقه حاصلخيزترين و متراكم‌ترين بخش استان از نظر جمعيت، فعاليت‌های اقتصادی و امكانات زيربنايی است و شامل شهرستان‌های قوچان، مشهد، درگز، چناران و سرخس می‌باشد. بيشتر جمعيت و امكانات اقتصادی و زيربنايی اين منطقه، در اطراف مشهد و در محور مشهد- قوچان قرار دارد.
منطقه مركزی استان شامل شهرستان‌های سبزوار، نيشابور، تربت حيدريه، كاشمر، تربت جام، تايباد و خواف است. اين منطقه دارای آب و هوای نيمه صحرايی ملايم بوده و فعاليت اصلی اقتصادی آن كشاورزی است كه در دشت‌های وسيع دامنه‌های جنوبی بينالود تا كوير نمک و مناطق كويری مرز افغانستان انجام می‌شود. اين دشت‌ها از نظر آب و هوايی جزو مناطق خشک و نيمه خشک محسوب می‌شوند و ميزان بارندگی در آن‌ها بين 200 تا 250 ميلی‌متر در سال است. .....(ادامه دارد)

پوشش جانوری استان خراسان رضوی
در سطح استان خراسان رضوی 410 گونه جانوری زیست می‌کنند که از میان آن‌ها پرندگانی همچون شانه به سر، جغد، سار، پرستو، کبوتر چاهی، جل، هوبره، زاغ بور، کبک دری، تیهو، قرقاول سفید، هما، کرکس سیاه، بالابان، شاهین، انواع عقاب و پستاندارانی چون شغال، گرگ، گراز وحشی، پلنگ، خرگوش، روباه، قوچ و میش اوریال، کل و بز، آهو، جبیر، یوزپلنگ، گربه وحشی، کاراکال و گربه پالاس، شاخصوقابلذکرهستند. خزندگانوحیواناتنقب‌زنهمچونانواعمارها،سنجاببیابانی،موش،عقرب،سوسمارهایبیابانیوسمندرها بیشتر در شهرستان تربت جام دیده می‌شوند.
در سال 1390 خورشیدی بيش از 12 گونه جديد مشتمل بر عقاب دريايی دم سفيد، غاز پيشانی سفيد، اردک گونه سفيد، گيلانشاه دم سياه، کوکر گندمی، خروس کولی شکم سياه، يلوه حنايی، افعی قفقازی، سوسمار البرزی، جکوی دم کلفت زگيل‌دار، مار درفشی و آگامای سر وزغی، برای نخستين بار در استان خراسان رضوی مشاهده شده است. در سال 1391 خورشیدی نیز 5 گونه جديد در خراسان رضوی برای نخستين بار مشاهده شده‌اند. جانورانی مانند اردک مرمری در شهرستان سرخس، 3 رأس گورخر در منطقه حفاظت شده جنگل خواجه در شهرستان سرخس، ميش مرغ (نوع نر) در منطقه پيشنهادی دوکوهه شهرستان خواف و لاسرتای دم دراز در منطقه پيشنهادی سيرخون در شهرستان خواف مشاهده شده است. گوندمار با نام علمی (elaphe persica) نيز ديگر جانداری است که در این سال برای اولين بار در استان خراسان رضوی شهرستان تربت جام و در منطقه حفاظت شده جنگلی باغ کشمير شناسايی و ثبت شده است. اين گونه که پراکنش جغرافيايی آن در ايران تاکنون منحصر به استان‌های شمالی و غربی کشور شامل .....(ادامه دارد)

ویژگی‌های جمعیتی استان خراسان رضوی
قديمی‌ترين آثار حيات انسانی در ايران شامل تعدادی ادوات و دست‌افزارهای سنگی با قدمت تخمينی 800 هزار سال قبل، متعلق به دوران پارينه سنگی قديم، از بستر رودخانه كشف رود مشهد به‌دست آمده است. از آن پس آثار و شواهد زندگی بی‌شماری از دوران نوسنگی تا آغاز دوران تاريخی در جلگه مشهد، دره اترک عليا (قوچان)، جلگه درگز، تربت حيدريه و …شناسايیشده‌اند. اينشواهدوآثاربهاقواموساكناناوليهوبومیاستانمربوطمی‌شودكهبنابهعقيدهبرخیمحققانبهعنواناقوام«آسيايی»شهرتيافته‌اند و سراسر آسيای غربی از مديترانه تا تركستان و دره سند را فرا می‌گيرد. در حقيقت مهم‌ترين مقطع تاريخ این منطقه در سرآغاز دوران تاريخی ايران با ورود اقوام «آريايی» به فلات ايران پيوند می‌خورد. در اين واقعه كه در آغاز هزاره اول قبل از میلاد اتفاق افتاد، آريايی‌های تازه‌وارد از طريق خراسان به سمت نجد ايران پيش رفتند و بخش اعظم آن‌ها آن چنان كه از توصيفات «اوستا» برمی‌آيد، در خراسان بزرگ و سيستان مستقر شدند و شايد به همين دليل است كه عمده حوادث آغاز تاريخ ايرانيان كه در دو منبع «اوستا» و «شاهنامه فردوسی» ذكر شده است، در مشرق ايران و در واقع در خراسان بزرگ رخ می‌دهد. .....(ادامه دارد)

پوشاک در استان خراسان رضوی
استان خراسان رضوی محل زندگی اقوام گوناگونی است كه به رغم تفاوت‌های نژادی و فرهنگی، به واسطه ایرانی بودن، رشته محكمی آنان را به یکدیگر پیوند می‌دهد. در سفری از شمال به جنوب استان خراسان رضوی تنوع نژادی و گوناگونی گویش و پوشش مردمان آن نواحی را به روشنی می‌بینیم. بلوچ‌ها بیشتر در شرق و جنوب خراسان رضوی مستقر می‌باشند. مردان و زنان بلوچ ساکن در این استان در استفاده از پوشاک سنتی خویش اصرار می‌ورزند. زنان بلوچ علاوه بر به كارگیری پارچه‌های گلدار، در تهیه پوشاک سنتی خویش از هنر سوزن‌دوزی استفاده می‌كنند. .....(ادامه دارد)

فهرست مطالب مقاله استان خراسان رضوی

استان خراسان رضوی
عوارض جغرافیایی استان خراسان رضوی
کوه‌های استان خراسان رضوی
غارهای استان خراسان رضوی
رودخانه‌های استان خراسان رضوی
رودخانه‌های استان خراسان رضوی به شرح زیر می‌باشد:
دشت‌های استان خراسان رضوی
چشمه‌های استان خراسان رضوی
آبشارهای استان خراسان رضوی
دریاچه‌های استان خراسان رضوی
ویژگی‌های اقلیمی استان خراسان رضوی
بادهای استان خراسان رضوی
پوشش گیاهی استان خراسان رضوی
پوشش جانوری استان خراسان رضوی
ویژگی‌های جمعیتی استان خراسان رضوی
دین و مذهب در استان خراسان رضوی
پوشاک در استان خراسان رضوی
ویژگی‌های اقتصادی و معیشتی استان خراسان رضوی
معادن استان خراسان رضوی
صنابع


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,900 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
khorasan-razavi_643588_5259.zip3.3 MB

دسته بندی محصولات فروشگاه

محبوبترین محصولات