دانلود مقاله مواد افزودني بتن

دانلود مقاله مواد افزودني بتن

 

مشخصات این فایل
عنوان: مواد افزودني بتن
فرمت فایل: word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 23

این مقاله درمورد مواد افزودني بتن می باشد.

خلاصه آنچه در مقاله مواد افزودني بتن می خوانید .

آزمايش بتن تازه
در اين تحقيق , بلافاصله پس از ساخت نمونه ها , آزمايش رواني اسلامپ انجام پذيرفت . در اين آزمايش , قطر بتن پهن شده كه پس از برداشتن قالب اسلامپ در دو راستاي عمود بر هم اندازه گيري شده , به عنوان رواني اسلامپ (Slump-Flow) گزارش مي شود . بنابر توصيه انجمن مهندسان ژاپن , رواني اسلامپ بيش ا 60 سانتيمتر گوياي رواني و تغييرشكل پذيري مناسب بتن خود متراكم مي باشد .
همچنين به منظور ارزيابي مقاومت در برابر جداشدگي و يا به عبارت ديگر , ويسكوزيته ي مخلوط بتن از وسيله (V-Funel) استفاده گرديد . آزمايش بدين گونه است كه پس از پر كردن محفظه v شكل با بتن تازه , دريچه زيرين را باز كرده و اجازه داده مي شود كه بتن آزادانه تخليه گردد . زمان اندازه گيري شده براي تخليه كامل بتن , معياري براي اندازه گيري لزجي يا مقاومت در برابر جداشدگي بتن مي باشد . راهنماي بتن خود متراكمي اروپايي مقدار زمان كمتر از 8 ثانيه را براي تخليه مناسب دانسته است . كمتر از 8 ثانيه بيانگر احتمال بروز جداشدگي در بتن , و مقادير زماني بيش از 20 ثانيه , بيانگر لزجي بيش از حد و رواني كم بتن مي باشد .
آزمايش بتن سخت شده
آزمايش هايي نظير مقاومت فشاري , مقاومت كششي ناشي از خمش , مدول الاستيسيته و ضريب پوآسون پس از عمل آوري بر روي نمونه ها انجام گرفت . آزماي فشاري مطابق استاندار (ASTMC39) , آزمايش مقاومت كششي نا شي از خمش به روش سه نقطه اي مطابق با (ASTMC78) , آزمايش مدول الاستيسيته و ضريب پوآسون مطابق با (ASTMC496) انجام گرفت . خلاصه نتايج آزمايش هاي بتن سخت شده در جدول 2 آورده شده است .

نتايح آزمايش ها
•    با استفاده از مقدار مزني مناسب مصالح سيماني و انتخاب مناسب مواد افزودني , مي توان بتني سبك توليد كرد كه ديگر به انرژي متراكم سازي احتياج نداشته و مي تواند تحت وزن خود در قالب قرار بگيرد و قالب راپر كند . بتن سبك سازه اي خودمتراكم ساخته شده , داراي وزن مخصوصي بين kg/m1500-1850 مي باشد .
•    وجود شن (درشت دانه) در بتن سبك خود متراكم باعث كاهش خود متراكمي و افزايش وزن مخصوص شد ؛ در ضمن مخلوط بتن تازه به شدت در معرض جداشدگي قرار گرفت .
•    بر طبق نتايح آزمايش هاي انجام گرفته در محدوده عيار مواد سيماني آزمايش شده (420 تا kg/m 570 ). با افزايش غيار سيمان مقاومت فشاري نمونه ها افزايش يافت بي از اين مقدار مناسب به نظر نمي رسد ؛ زيرا به دليل ضعف دانه هاي ليكا در فشار , سطح گسيختگي نمونه ي بتني از اين دانه ها عبور كرده و مقاومت فشاري بتن سبك خودمتراكم از مقدار مشخصي فراتر نمي رفت .
•    به طور كلي با افزايش وزن مخصوص مقاومت فشاري افزايش يافت . مقدار مصالح ريز دانه ( از قبيل سيمان , ميكروسيليس , پودر ) و ماسه طبيعي وزن مخصوص بتن به گونه اي متناظر افزايش يافت .
•    هر چه نسبت مصالح ماسه ای طبيعي (ماسه + پودرسنگ) به سبكدانه ليكا , افزايش يافت , بتن محصول داراي مقاومت فشاري بيشتري گرديد و متناظر با آن وزن مخصوص بتن افزايش يافت . با افزايش اين نسبت بتن كاراتر شده , آب انداختگي و حباب هاي ايحاد شده در سطح خارجي بتن كمتر و بتن داراي سطح صاف تري شد .
•    اسلامپ بهينه براي اين نوع بتن در حدود 60 سانتيمتر به دست آمد و انتخاب اين مقدار به دليل كاهش احتمال جداشدگي دانه هاي سبك ليكا , آب انداختگي و رسيدن به معيار رواني مناسب در بتن هاي خود متراكم بود . البته در نمونه هاي ساخته شده اسلامپ هاي متنوع بين 55 تا 70 سانتيمتر وجود داشت و در هيچ كدام جداشدگي و آب انداختگي مشاهده نشد .

شرحي بر ويژگي ها و مراحل اجراي سازه هاي حجيم بتني
مقدمه
از آنجا كه احداث سازه هاي بتني حجيم , عمدتا در همجواري زير پروژه هاي الحاقي سازه هاي جنبي طرح قرار دارد , معمولا بررسي دقيق اجراي طرح براساس شرايط محيطي و تقدم و تاخير ساخت  هر سازه , با توجه به نياز كار فرما و زمان طبقه بندي شده ي خاص پروژه انجام پذير است . مراجعه به پلان هاي جا نمايي اگر چه تعيين كننده ي حدود كلي طرح است , صرف توجه به اين مراجعات بدون در نظر گرفتن خصوصيات و پارامتر هاي جزئي تر زير پروژه ها , اصولا تحليلي دقيق از اوضاع و شرايط محيطي و چگونگي اجرا به دست نمي دهد . بررسي تقدم و تاخير ساخت سازه هاي الحاقي و اصلي , از مراحل اساسي اجراي پروژه هاي حجيم است كه هدف آن , تحليل عملكرد سازوكارهاي مختلف اجرايي , كنش هاي ايجاد شده در فعاليت هاي عمراني در فرايند اجرا , تاثير متقابل اين فعاليت ها بر هم . تاثير آن بر جامعيت كلي طرح است . از اين روست كه متخصصان معمولا در تحليل جامع اجراي فونداسيون هاي حجيم و سازه هاي سنگين , به باز بودن ساير جبهه هاي كاري , تاثير شكل پذيري سازه اصلي بر ساير قسمت هاي الحاقي , امكان بتن ريزي متوالي و پيگيري مراحل مختلف اجرايي در جبه هاي اطراف و اطمينان از باز ماندن راه هاي دسترسي به منظور حفظ ارتباط با كل نقاط سايت مي پردازند .
اگر چه تجزيه و تحليل ياد شده پس از تاييد گراف زمانبندي و تعين wbs پروژ ( Wrok breack Strure يا ساختار شكست فعاليت ) با توجه به احجام كار , تخصيص منابع مالي , نيروي انساني و مصالح مورد نياز است , معمولا مساله به اينجا خاتمه نمي ياد ؛ چراكه حدود يادشده در نوع خود كلي هستند و نياز به در نظر گرفتن عوامل بيشتري دارند . از اين رو پس از اولويت بندي اجراي هر سازه , لازم است سازه هاي حجيم تفكيك و به اصطلاح تقسيم بندي (پارت بندي) شوند و با توجه به شرايط حاكم بر طرح اولويت هاي داخلي برخوردار گردند .
مرحله بعدي فرايند احراي سازه هاي حجيم , بررسي روابط بين قسمت ها ( پارت ها ) ي انتخاب شده و عملكرد متقابل آنها برهم است . در اين مرحله , عمدتا ارجح آن است كه اولويت عمليات اجرايي از پايين به بالا تعيين شود و در ترازهاي مساوي , اساس آن دسترسي به جبهه هاي ايجاد شده ي بعدي , ضروريات اجرايي و آماده بودن مصالح و متريال خاص هر قسمت است , بر اين مبنا , حق تقدم با قسمت هايي از سازه ي اصلي است كه دربرگيرنده ي طيف بيشتري از كارهاي بعدي , از جمله نصب قطعات , اسكلت فلزي و يا تجهيزات باشند .
فرايند تقسيم بندي و برنامه ريزي هر قسمت معمولا به سبب بررسي اباب و علل امور و دقت مضاعف به مسائل اجرايي , بيشتر دربرگيرنده وجوه فيزيكي كار است ؛ در صورتي كه قبل از ايجاد هر روش و طرح و برنامه ي آن , آناليزهاي همزمان اقتصادي از رويه هاي جامع و كامل بررسي اين گونه سازه ها محسوب مي شود . عملكرد قسمت ها بر مبناي نوع عمليات ساختماني كه مي بايد در آنها اجرا شودتعريف مي شود .
مساله بعدي , نگاهي مستقل به يك قسمت از سازه ي مرز بندي شده است . در يك تحليل جامع هرگز نمي توان يك بخش يا قسمتي از يك فونداسيون حجيم را به شكل واحدي مستقل نگريست ؛ چراكه شكل گيري سازه هاي حجيم , بيشتر براساس روابط ميان اين بخش هاست تا استقلال و پايان يافتن هر بخش به طور مجزا . به عنوان مثال , اتمام يك قسمت از سازه بدون جلب همكاري و هماهنگي با ساير قسمت ها , به معناي انتظار براي فرارسيدن موعد اتمام ديگر قسمت هايي است كه در اثر فقدان منابع مالي يا متريال هاي خاص موقتا دچار ركورد شده اند ؛ و چنانچه هدف طرح , حصول بتن يكپارچه و لاينقطع حجيم باشد . برنامه ريزي انجام شده اصولي نبوده و مشكلات بعدي را به همراه خواهد داشت . از منظر ديگر , اگرچه در اجراي فونداسيون و سازه هاي حجيم بتني بيشترين بار اجرايي بر دوش پيمانكار است . مشاور و كارفرما در اجراي اقتصادي تر طرح و انجام به موقع آن نقش مهمي ايفا مي كنند . در اين رابطه مشاور مي بايد از توانايي تغيير و تبديل مقاطع , آرماتورها , بلت ها و قطعات خاص در صورت نبود متريال در بازار , و جايگزين كردن روش هاي اجرايي برخوردار بوده و كارفرما تسهيلات لازم را در جهت كمك به شكل گرفتن سازه تا حد امكان در اختيار عوامل اجرايي قرار دهد .

مطلب ديگري كه در تحليل رو هاي اجراي سازه هاي حجيم بتني مدنظر قرار ميگيرد , استقرار يك برنامه ي زمان بندي منسجم و حاكم بر پروژه است كه در آن , طيف هماهنگي از تهيه و بار گيري متريال و مصالح خارجي از كشورهاي فروشنده و باراندازي و حمل آن به سايت , تا نصب , اجرا و به كارگيري آن در سازه ي مورد نظر ديده شده باشد .
مشكل عمده در امر ترانسپورت متريال سازه هاي حجيم , معمولا آن است كه گاه با دير رسيدن متريال به دلايل مختلف و يا فاسد شدن مواد به دليل شتاب در ارسال يا تاخير در آماده شدن بستر اجراي آن همراه است . از اين رو برنامه ريزي در اين خصوص , نيازمند تاملات عميق تر و پيچيده تري است
استقرار آزمايشگاه در محل , انتخاب و گماردن پيمانكاري واحد بر عمليات آرماتوربندي , قالب بندي و بتن ريزي سازه , به روز داشتن اطلاعات بازار موجود و توجه به نيروهاي فني و اجرايي , از جمله عوامل مهم در ساماندهي اجراي يك سازه حجيم هستند . اين عوامل قطعا به موارد ياد شده ختم نمي شوند و پارامترهاي ديگري نيز در كل گيري اين گونه سازه ها دخالت و تاثيري به سزا دارند , كه اغلب بسته به شرايط محيط و نوع سازه , در جايگاه خود قابل دسترسي هستند.

بخشی از فهرست مطالب مقاله مواد افزودني بتن

چكيده
واژه هاي كليدي:
مقدمه:
نكاتي چند در مورد مواد افزودني :
انواع مواد افزودني:
مواد افزودني كندگيركننده (Re tarders)
مواد افزودني تسريع كننده (accelevators)
مواد افزودني كاهش دهندة آب (روان كننده ها) (Plasticizers)
«تقليل دهنده هاي آب به سه منظور زير بكار مي روند:
مواد افزودني فوق روان كننده (Superplasticizers)
مواد افزودني آب بند كننده
افزودني هاي چسبنده
مواد افزودني هوازا:
بتن سبک خود تراکم
مصالح مصرفی در بتن سبک خود متراکم
سنگدانه های طبیعی
سبکدانه ها
میکرو سیلیس
مشخصات و ساخت بتن سبك خود متراكم
آزمايش بتن تازه
شرحي بر ويژگي ها و مراحل اجراي سازه هاي حجيم بتني
منابع:

 


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,900 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
boton_670783_7746.zip35k

دسته بندی محصولات فروشگاه

آخرین محصولات فروشگاه