دانلود پاورپوینت نرده هاي چوبي ساختمان

 دانلود پاورپوینت نرده هاي چوبي ساختمان

 

مشخصات این فایل
عنوان: نرده هاي چوبي ساختمان
فرمت فایل : پاورپوینت
تعداد اسلاید: 30

این مقاله درمورد نرده هاي چوبي ساختمان می باشد.

خلاصه آنچه در مقاله نرده هاي چوبي ساختمان می خوانید :

مراحل  اجراي نرده چوبي مستقيم : الف : پرداخت  : براي اجرا ونصب   نرده هاي چوبي  در يك ساختمان ابتدا بايد ستونها  و دست انداز و بشقابها  را به خوبي  پرداخت  كنيم تا براي رنگ كاري آماده شود  احتمالاً اگر  گره يا تركي بر روي  قطعات  باشد آنها را بوسيله بتونه چوب پر مي كنيم . تا سطح عاري از هر گونه ناصافي و خلل و فرج باشد . ابتدا پرداخت  را با سنباده هاي زبر شروع كرده ورفته رفته  از سنباده هاي  نرم استفاده مي كنيم تاسطحي صاف  و بي نقصي بدست  بيايد  هر چه  در مرحله  پرداخت سطح  صاف باشد در آخر و بعد از رنگ كاري شاهد  سطحي شفاف و زيبا خواهيم بود .  بعد از اين مرحله نوبت  به مرحله رنگ كاري  مي رسد  .ب: رنگ  كاري نرده هاي پرداخت شده :  بعد از پرداخت   نوبت  به رنگ كاري قطعات  مي رسد  كـه اين رنگ كاري  ممكن است  قبل از نصب   يا بعد از نصب نـرده ها بـر روي قطعات  انجام  شود . كه اغلـب  قبل از   نصب  قطعات  ، آنها را در كار گاه رنگ كاري  كه فضاي   مناسبي  براي اين كار مي باشد رنگ ميزنند  . زيرا كه اگر  در محيط  نصب رنگ كاري انجام   شود ممكن است  كه به ساير قسمتهاي  ساختماني  نيز  رنـگ آغشته شده و جلوة  نامناسبي   به محل   بدهد .از اينرو آنها را در كار گاه رنگ زده و به  محيط نصب انتقال مـي دهند . در هر حـال  ابتدتا قطعات  نرده چوبي را يك  دست سيلر مي زنيم تا خلل و فرج و ناصـافي هاي آن پر شده و سطـحي يكنواخت  بدست آيد  بعد از خشك شدن سيلر  آن رابا سنباده نرم پرداخت مي كنيم در اين مرحله بسته به اين كه  چه نوع  رنگي را مي خواهيم  براي  نرده ها انتخاب كنيم  همرنگي  مورد نظرمان را آماده مي كنيم .

ج: نصب نرده هاي رنگ شده در محل : براي نصب  ابتدا  بايد  بشقابها  كه ستونها  در داخل آن قرار  مي گيرند  را در روي  پله ها  نصب كـرد بدين صورت كـه هر بشقاب يا نـگه دارنده كه داراي سوراخي  به قطر 30 ميليمتر مي باشد  را بايد از وسط سوراخ كرده تا به پلكـان  برسد  بهتر است . كه از  پيچهاي  روپلاكدار  كه مقاومت  خوبي دارند استفاده كـرد و بعد از سوراخ كـردن  بشقابها را بوسيله پيچ به پله ها  محكم کـرد  در بعضي  از مواقع روش نصب  فرق مي كند بدين ترتيب كـه ابتدا بشقاب  و ستون  را  چسب زده و داخـل هم مي کنيم  و از پشت بشقاب  كه به پله  نصب  مي شود  پيچي را به درون ستون با استفاده از دريل سو راخ كرده و از وسط  مي بنديم . در اين صورت  بشقابها  و يا ستونها در كل  يكي شده و براي نصب  بايد از كنـاره هاي  بشقاب  دو عـدد سوراخ به  اندازه مورد نظر  ايجاد كرده و پيچها را با  اين  روش به پله ها  مي بنديم .
معايب  اين روش اينست  كه در اين صورت و در گذشت  مرور  زمان  كه فشار هاي حاصله  بر روي   نرده چوبي باعث  شل شدن جاي  بشقابها  و لق شدن آنها مي شود و به زيبائي  كار لطمه مي زند  براي اينكه اين عيب  را تا حدودي   بر طرف كنيم بايد بتونه  همرنگي   جاي سرپيچها بزنيم و بعد از خشك شدن يك دست كيلر  همرنگي زده تا جاي  پيچها معلوم نباشد . به طور  معمول اين روش براي نصابها مرسوم مي باشد  و بيشتر از اين روش  براي كار استفاده  مي كنند  در هر صورت علاوه بر زيبائي  استحكام كار   نيز براي مصرف كننده مد نظر مي باشد زيرا كه اين نرده هاي چوبي حداقل  10 الي 15 سال بايد در داخل خانه ها  يا فروشگاه ها  به كار گرفته شود .

روش ساخت  دست  انداز بدين صورت است كه ابتدا  قطعه چوبي از جنس چوبهاي نرم مانند ، تبريزي  يا توسكا را در ابعاد مشخص  بريده و سپس با  ارة فلكه قسمت كناري دست انداز را تا 3 ميلي متري آن قاچ زده و تعدا قاچها هم بسته به  نوع قوس پله ها          داشته و به طور معمول در هر يك متر حدود  40 قاچ مي زنيم تاچوب  حالت فنري به خود گرفته و قوس بردارد . در اينجا بايد نكته اي  را هم توجه كرد .  كه چوب در عين  اينكه قوس  بر مي دارد به طر ف بالا هم تاب  برداشته وجبران   اين امر بدين صورت است كه بايد با ارة در بعضي از قسمتها   عرض دست انداز  را قاچ زده تا چوب  به     سمت بالا هم قوس   بر دارد  و انحراف و قوس   پله را جبران  كند . ابعاد چوب قاچ  خورده بدين صورت مي باشد  كه                         mm   1500= طول                       mm 60  = عرض mm 40= ضخامت چون اين چوب را نمي توان مستقيماً براي دست انداز استفاده كرد پس  بايد  يك قابي      را براي آن درست  كرده و بر روي  نرده ها نصب  كنيم  روش عمل بدين صورت است  كه ابتدا دو تكه چوب به طول   دست انداز و به  عرض  80 ميلي متر  و به ضخامت  10 ميلي متر را بريده و يك تكه ‌آن را در زير كار به ستونها پيچ كرده و سپس  دو تكه         چوب  به طول دست انداز و به  عرض  40 ميلي  متر و به ضخامت 10 ميلي متر را بريده و در كناره هاي قطعه قبلي گذاشته و دست انداز  قاچ خورده  را در وسط گذاشته و قطعه بالائي را كه قبلاً بريده  شده بود را توسط چسب  و پيچ به هم  متصل  مي كنيم و پيچ  دستي ها را پشت سرهم مي بنديم تا كار را نگه دارد .  سپس براي اينكه قطعة قاب  مانند ما زيبا جلوه دهد يك دست فرز نيمگرد ازكناره هاي آن  زده تا سطح  مورد نظر  ظرافت خود را  حفظ كند در بعضي از مواقع يك فرز  در  كناره هاي  دست  انداز مي زنند  كه با نام « انگشت رو »  معروف است  . كه در شكل زير نمونه اي از نرده  هاي قوسدار را ملاحظه مي كنيد .

فصل سوم نرده هاي  چوبي دوار : اين نرده ها همان گونه كه از اسمشان پيداست  حالت دايره اي  داشته  به سمت بالا و به طبقه  بالا هدايت مي شود اجـراي اين گونه  نرده ها  مشكل بوده زيرا كه در بعضي از موارد بايـد دست اندازهاي آنرا  به روش بخار دهي بخارداده وشكل مـورد نظررا در قالب  مربوطه بـه دست انداز بدهيم اين گونه نرده ها كه اغلب پلـه هاي آن هـم چوبي  بوده و در جاهائي مورد استفاده قرارميگيرندكه فضاي كافي براي پله  مستقيم يا قـوسدارنبـوده درايـن حالت ازايـن گونه نرده ها و پله ها استفاده مي كنند كه براي نگه داشتن پله ها  بايد ستوني چوبي  يا فلزي  در وسط  قرار داشته باشد و پلكان به صورت مثلث  ساخته شده و نوك آنهـا در داخـل ستـون مـركزي جا سازي شده و انتهاي آنها توسط         پايه اي به هم متصل  مي شود  و سپس  نرده ها  بروي   انتهاي پله ها نصب شده و سپس دست  انداز  بر روي آن نصب مي شود  كه در شكل  مشاهده مي كنيد

بخشی از فهرست مطالب مقاله نرده هاي چوبي ساختمان

مقدمه
ديباده شركت صنايع چوبي اميد
تعريف نردة چوبي
ستونها بنا به مورد استفاده آنها به دو گونه ساخته مي شود
دست انداز يا ستوني افقي نرده ها
نگه دارنده ها يا بشقابها
گونه هاي مورد مصرف در نرده هاي چوبي
فصل اول
نرده هاي چوبي مستقيم يا موازي
مراحل اجراي نرده چوبي مستقيم
انواع رنگهاي مورد مصرف براي نرده ها
نصب ستونهاي پاگرد يا ستونهاي اوليه
بالاخره بعد از نصب ستونهاي پاگرد نوبت به دست اندازه ها
فصل دوم
نرده هاي چوبي قوسدار
فصل سوم
نرده هاي چوبي دوار
منابع


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,900 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
narde-chobi-sakhteman_708199_7540.zip75.9 MB

دسته بندی محصولات فروشگاه

آخرین محصولات فروشگاه