دانلود تحقیق ماه مبارک رمضان

دانلود تحقیق ماه مبارک رمضان

 

مشخصات این فایل
عنوان: ماه مبارک رمضان
فرمت فایل : word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 46

این مقاله درمورد ماه مبارک رمضان می باشد.

خلاصه آنچه در مقاله ماه مبارک رمضان می خوانید :

اعمال مخصوص شب نوزدهم
اول: صدمرتبه استغفرا... ربی واتوب الیه  
دوم: صدمرتبه اللهم العن قتله امیرالمومنین  
سوم: دعاهای وارده دراین شب را بخوانند رجوع  شودبه مفاتیح الجنان
اعمال شب بیست و یکم: عبارتست ازغسل واحیاء وزیارت امام حسین (ع) ونمازهفت قل هوالله وقرآن برسرگرفتن وصدرکعت نماز ودعای جوشن وجد وجهد درعبادت ودعاهای وارده دراین شب را نیز بخوانند .
اعمال شب بیست وسوم: ازاحادیث بسیار استفاده می شود که شب قدرهمین شب است واعمال دراین شب همانطور که درشبهای قدرگذشت عبارتست از غسل واحیاء ودعای جوشن واستغفاروقرآن برسرگذاشتن وزیارت امام حسین (ع) وصدرکعت نماز ونماز هفت قل هوا...وعلاوه برآن خواندن سوره عنکبوت وسوره روم که امام صادق (ع) فرمودند خواننده این دوسوره دراین شب ازاهل بهشت است وهمچنین خواندن خم دوخان وخواندن سوره قدرهزارمرتبه وهمچنین خواندن دعای فرج اللهم کن لولیک حجه ابن الحسن دردهه آخرماه مبارک رمضان ودعاهای وارده دراین شب . همچنین علاوه برغسل کردن هنگام غروب آفتاب یک غسل نیزدرآخرشب بیست وسوم وارد شده است ودعاهای صحیفه کامله که دراین شب وارد شده است بخوانند وتلاوت قرآن هرقدر که ممکن باشد ودعای مکارم الاخلاق ودعای توبه رانیز بخوانند.  
درروایات ذکرشده که درروزقدر درفضیلت مثل شب قدر است .
شب بیست وهفتم: بالخصوص غسل وارد شده ومنقول است که امام زین العابدین علیه السلام دراین شب این دعا رامکرراً می خواندند.
اللهم ارزقنی التجافی عن دارالغرور والانابه الی الدارالخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت  
شب آخرماه : شب بسیارمبارکی است دراین شب چندعمل است اول: غسل  دوم: زیارت امام حسین (ع) سوم: خواندن سوره انعام وکهف ویس وصدمرتبه استغفرا... واتوب الیه چهارم : بخوانددعاهای وارده دراین شب را  رجوع شودبه مفاتیح الجنان  پنجم: وداع کندماه مبارک رمضان رابا دعاهای وداع که شایدبهترین آنها دعاهای چهل وپنجم صحیفه باشد.
امام صادق (ع) فرمودند که هرکس درشب آخرماه رمضان وداع کند آن ماه شریف راوبگوید اللهم لا تجعله آخرالعهد من صیامی لشهررمضان واعوذبک ان یطلع الفجر هذا اللیله الا وقد غفرت لی
بیامرزد حقتعالی اورا قبل ازاینکه صبح کند وروزی فرمایداورا توبه وانابه
ششم: درشب آخررمضان ده رکعت نماز بگذارد حمد یک مرتبه وقل هوا... احد ده مرتبه وتسبیحات اربعه را ده مرتبه دررکوع بخواند. وبعدازهررکعت تشهدبخواند وسلام دهد وبعدازاتمام نمازها هزارمرتبه استغفارکند وبعدازاستغفارسربرسجده بگذارد وبگوید یا حی یا قیوم یا ذوالجلال والاکرام یا رحمن الدنیا والآخره ورحیمها یا ارحم الراحمین یا اله الولین والآخرین اغفرلنا ذنوبنا وتقبل صلوتنا وصیاما وقیامنا  
قسم به حق آنکس که مرا به نبوت مبعوث کرد جبرئیل مرا خبرداد ازاسرافیل ازپروردگار خود که سرازسجده برنداشته باشد که بیامرزد خدای تعالی اورا وقبول فرماید ازاوماه رمضان را وبگذردازگناهان او.

شب عیدفطر
 ازجمله لیالی شریفه است درفضیلت وثواب عبادت واحیای آن احادیث بسیاری وارد نشده است وروایت شده که آن شب کمتراز شب قدرنیست وازبرای آن چندعمل است.
اول: غسل کردن دروقتی که آفتاب غروب کرد
دوم: احیاء آن شب به نمازودعا واستغفار
سوم: بخوانددعاهای وارده را دراین شب  درکتاب مفاتیح الجنان  
چهارم: نمازشب آخرماه که نحوه خواندن آن ذکرشد ده رکعت درهرحمد وده مرتبه سوره توحید وبعدازنماز هزارمرتبه استغفار ودرسجده دعای وارده رابخواند ودرروایت دیگر به جای هزارمرتبه صدمرتبه توحید وارد شده است.
پنجم: زیارت امام حسین(ع)
ششم: دعای یا دائم الفضل علی البریه یاباسط الیدین با لعطیه یا صاحب المواهب السنیه صل علی محمد واله خیرالوری سجیه واغفرلنا یا ذالعلی فی هذه العشیه
هفتم: دورکعت نمازدررکعت اول بعدازحمد هزارمرتبه توحید ودررکعت دوم بعدازحمدیک مرتبه توحید وبعدازسلام سربسجده بگذارد وصدمرتبه بگوید واوب الی الله پس بگوید  
هشتم: دعای شب عیدفطرخوانده شود بااین مضمون یا الله یا الله یاالله ...  
به مفاتیح الجنان مراجعه شود.
اعمال روزعیدفطر
 اول بعداز نمازصبح بخوانی نمازعیدفطررا  دوم دعایی که دراین زمینه وارد شده بخوانی  سوم زکات فطره را کنار بگذاری پیش ازنماز عید وبدان زکات فطره شرط قبولی روزه ماه مبارک است  چهارم: غسل روز عید فطر  پنجم: پوشیدن جامه نیکو وبکاربردن بوی خوش وپیش ازنماز عیدفطر کردن با خرما یاشیرینی  ششم: خواندن دعای ندبه  

مناسبتها:
اول رمضان: درشب اول ماه مبارک رمضان غسل وزیارت امام حسین (ع) وارد شده است.
اول رمضان:  1- ولایتعهدی اما رضا(ع) : درروز اول ماه مبارک رمضان سال 201 ه مردم با حضرت رضا (ع) به ولایتعهدی بیعت کردند وبعضی ششم این ماه نقل کردند.
دوم روضان: 2- مرگ مروان دراین روز درسال 65 ه  مروان بن حکم درسن 81 سالگی دردمشق به درکات جحیم شتافت ومدت خلافت او 9 ماه بود
سوم رمضان: 3- جنگ تبوک : درسوم ماه رمضان سال 9ه جنگ تبوک به وقوع پیوست.
چهارم رمضان: 4- وفات حضرت نفیسه : دراین روز درسال 208 ه زاهده ی عابده حضرت نفیسه خاتون دختر حسن بن زید بن حسن بن علی بن ابی طالب علیه السلام درمصروفات کرد.
سوم رمضان: 1- مرگ زیاد بن ابیه:  زیاد بن ابیه درسال 53 ه درکوفه به هلاکت رسید
ششم رمضان: 1- ضرب سکه به نام امام رضا علیه السلام- دراین روز درسال 201 ه سکه طلا را به نام مبارک حضرت رضا زدند.
دهم رمضان : وفات حضرت خدیجه:  دراین روز حضرت خدیجه کبری ازدنیا رحلت فرمودند.
دوازدهم رمضان : مراسم عقداخوت: دراین روز درسال اول هجرت رسول گرامی اسلام (ص) بین اصحاب خودعقداخوت بستند وامیرالمومنین رابرادرخود گردانیدند.
سیزدهم رمضان: مرگ حجاج ثقفی: درسال 95 ه درچنین روزی ظالم سفاک پلید حجاج بن یوسف ثقفی به هلاکت رسید.
چهاردهم رمضان: شهادت مختار : درسال 67 ه درچنین روزی مختاربن ایی عبیده ثقفی به شهادت رسید ومزاراوکنار مرقد مسلم درانتهای مسجد کوفه است.
پانزدهم رمضان: ولادت امام حسن مجتبی(ع) شب نیمه ماه رمضان سال سوم ه دومین امام شیعیان حضرت ابو محمد حسن بن علی بن ابی طالب (ع) درشهرمدینه به دنیا آمد  
هفدهم رمضان: معراج پیامبر: معراج پیامبر پنج سال بعد ازبعثت درچنین روزی واقع شده وآیه ی ( سبحان الذی اسری بعیده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی...) دراین باره نازل شده است معراج پیامبر در21 ماه رمضان نیزنقل شده است.
نوزدهم رمضان: ضربت خوردن امیرالمومنین: در19 ماه رمضان سال 40 ه درنماز صبح درمسجد کوفه با شمشیری مسموم به دست ناپاک ابن ملجم منافق به فرق مبارک امیرالمومنین ضربت وارد شد  
بیستم رمضان: فتح مکه : درسال 8 ه فتح مکه واقع شد دراین فتح بزرگ تعداد مسلمانان 12000 نفروشهداء 2 نفربودند.
بیست ویکم رمضان: شهادت امیرالمومنین  : امام المتقین امیرالمومنین (ع) – درشب بیست ویکم ماه رمضان مقارن طلوع فجربه شهادت رسید درحالیکه ازسن مبارک حضرتش 63 سال گذشته بود  
بیست وسوم رمضان: نزول قرآن – شب نزول قرآن است وبه قولی درشب 24 رمضان بوده است

بخشی از فهرست مطالب مقاله ماه مبارک رمضان

الف - مقدمه
واژه رمضان
آغازوجوب روزه :
وظایف مومنین درماه مبارک رمضان  :
ب - پیشگفتار
ضیافت الهی درماه مبارک رمضان
چگونه به استقبال ماه مبارک برویم  
ضیافت درکجاست وبه چه شکلی انجام می شود  :
این ضیافت الهی ظاهری است یا باطنی؟
درجات و مراتب روزه
روزه :
فوائد و آثار روزه
در فضیلت ماه مبارک رمضان
جایگاه و اهمیت روزه در معارف اسلامی
عوامل سقوط روزه
اعمال ماه مبارک رمضان
اعمال شب اول ماه
اعمال روز اول ماه
اعمال مشترک ماه مبارک رمضان
دعا و صلوات و استغفار
قسم دیگر اعمالی که در شبها باید بجا آورد
اعمال سحرهای ماه مبارک رمضان
اعمال لیالی بیض (ایام البیض)
اعمال مشترک شبهای قدر:
اعمال مخصوص شب نوزدهم
شب عیدفطر
اعمال روزعیدفطر
مناسبتها:

 


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,900 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
ramezan-mah_742964_1346.zip34.7k

دسته بندی محصولات فروشگاه

آخرین محصولات فروشگاه